Totaal 201 organisaties

Postbus 1 1
1687 ZG Wognum
0229-576868

Ondersteuning en begeleiding van mensen met een beperking.

Veermanskade 1
1621 AM Hoorn
0229210896

Een leerwerkbedrijf voor mensen met een arbeidsbeperking van diverse leeftijden en achtergronden (VGZ, GGZ en jeugdhulp).

De Pijp 7
1693 HL Wervershoof
0228586283

Een zorgboerderij welke voor allerlei doelgroepen dagbesteding biedt

Bannewaard 164
1824 EG Alkmaar
0725200677

Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde. Dat is het doel van het Leger des Heils. Iedereen heeft recht op een eerlijke kans. Het Leger des Heils wil mensen die kans geven. Daarom komen we op voor mensen die geen helper hebben. Als je onze hulp nodig hebt, zijn wij er voor je. Wie je ook bent.

Dampten 18
1624 NR Hoorn (Hoorn, Noord-Holland)
06-10594880

Het Leger des Heils is een organsatie die, gestoeld op Christelijk leest, hulp verleent aan mensen aan de onderkant van de samenleving die vaak op meerdere levensgebieden tegelijk problemen ervaren. Het leger des Heils maakt in de hulpverlening aan zijn cliënten geen onderscheid op basis van ras, sekse,...

Mariëttahof 25
2033 WS Haarlem
0235533933

Het Leger des Heils is een organsatie die, gestoeld op Christelijk leest, hulp verleent aan mensen aan de onderkant van de samenleving die vaak op meerdere levensgebieden tegelijk problemen ervaren. Het leger des Heils maakt in de hulpverlening aan zijn cliënten geen onderscheid op basis van ras, sekse,...

Kievit 112 - 114
1628 ER Hoorn
0229-757540

Ieder mens is uniek en mag zijn wie hij is. De eigen doelstellingen van onze cliënten bepalen de wijze waarop wij met hen samenwerken. Ons uiteindelijke doel is zelfstandige jongeren, die zo min mogelijk (tot geen) professionele hulp nodig hebben.

Kievit 114
1628 ER Hoorn
0229757540

Carehouse (onderdeel Levéo groep) biedt ontwikkelingsgerichte begeleiding voor kinderen (afd. Kids at Home) en jongeren/jong adolescenten (afd Work it Out) met een ontwikkelingsbeperking zoals Autisme Spectrum Stoornis, ADHD en/of LVB. Samen kijken we naar welke vaardigheden je hebt, en hoe we jouw...

Kievit 112
1628 ER Hoorn
0229757540

Carehouse (onderdeel Levéo groep) biedt ontwikkelingsgerichte begeleiding voor kinderen (afd. Kids at Home) en jongeren/jong adolescenten (afd Work it Out) met een ontwikkelingsbeperking zoals Autisme Spectrum Stoornis, ADHD en/of LVB. Samen kijken we naar welke vaardigheden je hebt, en hoe we jouw...

Achterom 89
1621 KS Hoorn
0621265410

Binnen kleinschaligheid met individuele vraaggerichte benadering bezig met talent en gedrevenheid voor keramiek. Ontplooing en inzet op capaciteiten midden in de maatschappij.